Rivne region, Gosha district, Gosha village, Kovpaka 1v st.

Contacts

Address:

Rivne region, Goshchansky district, township Guest, street Cap 1c

Phones:

Victor Shcherbachuk 
+38 (067) 332 90 12

Yuriy Mykhailyuk
+38 (067) 362 66 20